Nactiva Terra

Per què terra?

A més de proporcionar aliments, el sòl és vital per la vida a la Terra, segons investigadors del MHN com la filtració de contaminants, prevenció d’inundacions o mitigació del canvi climàtic, entre altres. El sòl ha de ser saludable i orgànicament ric per regenerar el planeta.

Segons l’ONU, el 74% del sòl del sud d’Europa té un contingut orgànic molt baix i estima que podríem tenir sòl agrícola per 80 o 100 collites més.

El programa de Nactiva centrat en la terra accelera projectes de recuperació i ús regeneratiu dels sòls agrícoles i de tots els subproductes de la cadena de valor alimentària.
Beneficis específics:
  • Seguritat alimentària
  • Productes frescos de Km0
  • Residus del sector primari
  • Nutrició i salut