Nactiva Boscos

Per què els boscos?

El 62% del territori de Catalunya (+1,3M hectàrees) és superfície arbrada boscosa, només per darrera de països nòrdics i Àustria. Tot i això, aprofita menys del 25% de la superfície boscosa, molt lluny de la mitja europea que es situa en el 65%.

Nactiva Boscos té com a objectiu implementar projectes de protecció, conservació, gestió forestal i regeneració dels Boscos Mediterranis.
Beneficis específics:
  • Mitigació del risc d’incendis
  • Producció de biomasa
  • Productes d’agroforesteria
  • Desenvolupament d’un Turisme Rural vinculat amb la salut

Col·laboradors

Programes