Com treballem

L’estructura de Nactiva

Per crear l’ecosistema necessari que acceleri el desenvolupament del mercat del capital natural al Mediterrani, Nactiva ha creat una estructura formada per una Oficina Tècnica de projectes i tres oficines de Finançament: Privat, Públic i Filantròpic.

Nactiva treballa amb un model operatiu obert i col·laboratiu amb la resta d’actors implicats del territori: empreses, emprenedors, institucions científiques, administracions públiques i ONGs.

  • Oficina Tècnica: és la responsable de la gestió de Nactiva des de dues àrees, una àrea central que s’encarrega de la generació de partnerships i direcció tècnica de la plataforma, des d’on s’identifiquen, prioritzen i estructuren els projectes i es monitoritzen i mesuren els resultats; i quatre equips tècnics, un per a cada àrea temàtica (boscos, aigua, terra i litoral), que a més de contribuir en el disseny conceptual dels projectes, són els encarregats d’identificar oportunitats de col·laboració i tancar acords.
  • Oficina de Finançament Privat: formada per experts en inversió d’impacte per finançar projectes innovadors i integrals des del punt de vista social i mediambiental, s’encarrega d’identificar i atraure inversors privats amb interès en capital natural, nacionals i internacionals.
  • Oficina de Finançament públic i Fons UE: responsable d’identificar oportunitats dels Fons Next Generation, subvencions estatals i regionals, monitoritzar convocatòries, concursos públics i normatives rellevants, i identificar organismes intermedis, entre altres tasques.
  • Oficina de Filantropia i Family Offices: creada amb l’objectiu de dinamitzar l’acció social entre empreses, particulars i ONGs, identifica fonts de finançament filantròpic amb interès en capital natural.

A més, Nactiva vol ser un centre de referència en capital natural per la seva excel·lència i un hub de coneixement que per mitjà de l’intercanvi i difusió de la informació ajudi a generar un entorn i context favorable per a la creació d’un mercat del capital natural al Mediterrani en el que també s’impliquin el sector públic i la societat.

 

El que ens fa únics

Disseny i acceleració de projectes

Mitjançant la seva oficina tècnica, liderada per Palladium. Nactiva identifica, avalua, dissenya, accelera i monitoritza els resultats de projectes d’activació del capital natural amb l’objectiu d’impulsar la seva implementació.

Connector d’actors clau

Nactiva connecta i integra a tots els actors econòmics i socials interpel·lats pel capital natural per fomentar models de cooperació eficients que permetin generar projectes amb impacte i maximitzar els seus resultats unint esforços i inversions.

Recerca de finançament

Nactiva compta amb un triple desk financer (privat, fons públics i filantropia) per captar els fons necessaris per al desenvolupament dels projectes.

Generació de coneixement

Nactiva afavoreix l’intercanvi de coneixement i el desenvolupament conjunt d’investigacions per generar un entorn i context favorable per a la creació d’un mercat del capital natural al Mediterrani.