Quant a Nactiva

Què és Nactiva?

Nactiva dissenya, accelera i aconsegueix finançament (públic, privat, filantròpic) per impulsar la implementació d’iniciatives i projectes d’activació del capital natural amb diferents orígens (empreses, sector públic, territori, etc.) connectat als actors claus per afavorir el desenvolupament d’aquests projectes.

Com a plataforma col·lectiva integra a tots els tipus d’actors privats, tècnics, acadèmics i institucionals i per fomentar la cooperació amb la fi d’accelerar i maximitzar l’impacte, promoure l’escalabilitat i replicabilitat de les solucions, disminuir els riscos, i compartir inversions.

Nactiva és un instrument innovador capaç de catalitzar el desenvolupament del mercat del capital natural per la protecció i regeneració del Mediterrani. I ho fa amb una estratègia d’impacte a llarg termini actuant sobre els principals sectors d’activitat.

Propòsit

Nactiva neix amb el propòsit d’incrementar i millorar la salut del capital natural al Mediterrani: aigua, aire, boscos, biodiversitat, clima, etc.

Missió

Nactiva és el primer Market Builder de capital natural a Europa, una iniciativa innovadora d’impacte a llarg termini que té com a objectiu:
  • Crear empreses i projectes transformadors, replicables i d’escala.
  • Ajudar a que es formin els instruments clau pel seu creixement: nous negocis, projectes corporatius de sostenibilitat, mercat laboral, mercat de capitals i inversió, projectes públics, nova regulació, mercat de propietats rurals, etc.
  • Posar el capital natural a l’agenda pública.

Plataforma Col·lectiva

El model operatiu de Nactiva és un model obert i col·laboratiu, on treballem amb empreses, emprenedors, institucions científiques, administracions públiques i ONGs del territori que aporten els seus actius, ja siguin materials, econòmics o de know how, per a la protecció i regeneració del capital natural.