Get Involved

Com pots participar a Nactiva?

Sóc una empresa

Nactiva brinda oportunitats perquè les empreses aconsegueixin objectius de sostenibilitat, al mateix temps que contribueix a la restauració i protecció de la naturalesa i el medi ambient a la regió mediterrània.

Sóc un inversor

Nactiva ofereix oportunitats perquè els inversors recolzin un nou enfoc innovador per finançar la restauració d’ecosistemes en el capital natural de la regió mediterrània.

Sóc un filàntrop

Nactiva busca la captació de fonts de finançament filantròpic amb interès en capital natural.