Rafael Sardá

Investigador Científic del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i Profesor Associat d'ESADE. Referent en Ecologia

Rafael Sardà és investigador científic del Consell Superior d’Investigacions Científiques (www.csic.es) i professor associat al departament d’Operacions, Innovació i “Data Sciences” d’ESADE Business School (www.esade.edu) ambdós des de 1991. Cofundador del grup “Business and the Environment” de l’Aliança Global d’Escoles de Negocis (CEMS) (www.cems.org) on és “lecturer”. Desenvolupa investigacions i aplicacions en la frontera entre els sistemes socials i ecològics, com funcionen i interactuen, com fan front als problemes ambientals presents i emergents, locals i globals, i el paper, si correspon, que la ciència i les regulacions podrien exercir en ell. Autor d’uns 200 treballs d’investigacions, la majoria amb revisió de pares i del llibre “Corporate Sustainability in the 21st Century; increasing the resilience of social-ecological Systems” (Sardá & Pogutz, Routledge-2019). Líder responsable o colíder en més de 20 projectes d’investigació nacionals i internacionals. Director de 12 tesis doctorals. Representa al CSIC a consultes internacionals de grups d’experts sobre assumptes d’investigació costera i marina, així com en el desenvolupament de polítiques.