Palladium

La creació de Nactiva no seria possible sense l’àmplia experiència de Palladium en projectes de Capital Natural i impacte positiu. Des de fa 60 anys, Palladium opera en el mercat de fer del món un lloc millor. El seu major valor és creure que els models col·laboratius i els seus enfocs sistèmics són la manera d’aconseguir el progrés i l’èxit, ja que les organitzacions operen en un entorn interconnectat i complex. Palladium crea associacions, mobilitza capital i implementa programes que tenen un impacte social i financer perdurable.

Amb aquest enfocament, Palladium ajuda a les organitzacions a augmentar els seus resultats mitjançant estratègies comercials sostenibles i rentables, des del convenciment que l’única manera de garantir l’èxit a llarg termini és vinculat als resultats socials i financers. Palladium treballa en la intersecció del creixement comercial i el progrés social, perquè sap que treballar pel bé comú crea una gran oportunitat.

Palladium, que opera en més de 90 països, al 2022 va impactar, a partir dels seus projectes de manera directa i indirecta, a uns 75 milions de beneficiaris, va mobilitzar uns 1.800 milions d’euros de capital públic i privat cap a intervencions amb impacte positiu, i va facilitar la protecció o restauració de més de 2 milions d’hectàrees en diferents geografies.

L’empresa compta amb una àmplia experiència establint coalicions per al desenvolupament de projectes de protecció de territoris i regeneració d’ecosistemes, entre altres:

  • Revere. És una aliança entre Palladium i els Parcs Nacionals de Regne Unit. Revere catalitza finançament privat per restaurar els 15 parcs nacionals de UK a l’escala i el ritme necessari per fer front a l’emergència climàtica i la crisi de la biodiversitat.
  • Partnerships for Forests. El seu objectiu principal és recolzar el desenvolupament d’associacions forestals entre empreses del sector privat, actors del sector públic i persones que catalitzen la inversió en boscos i l’ús sostenible de la terra. La inversió canalitzada acumulada aconsegueix 900 milions de lliures i més de 4 milions d’hectàrees sota l’ús sostenible a Àfrica Oriental, Occidental i Central, Sud-est Asiàtic i Amèrica Llatina.
  • Rebuild. Estableix un mecanisme de finançament per recolzar negocis innovadors i sostenibles de cacau i cafè a l’Àfrica oriental i occidental. Rebuild proporciona capital per protegir les cadenes de valor en risc i salvaguardar els ingressos de les comunitats que depenen dels boscos. Amb fons del Ministeri Federal de Medi Ambient, Conservació de la Naturalesa, Seguretat Nuclear i Protecció del Consumidor d’Alemanya (BMUV), la cartera de Rebuild comprèn cinc països: Etiòpia, Uganda, Kenia, Ghana i Costa de Marfil.