Antonio Espinosa

Especialista en Boscos de Palladium

Antonio Espinosa és Associat Senior a Palladium International, una empresa multinacional de disseny i implementació de projectes d’alt impacte ambiental i social. Des de Palladium, Antonio ha liderat projectes de conservació comunitària del bosc tropical a partir de la collita i comercialització de productes forestals d’origen biològic diferents de la fusta (PFNM) a Colòmbia i Perú (sota el programa Partnerships for Forests); i de comercialització de serveis ecosistèmics en mercats voluntaris i regulats mitjançant la restauració de capital natural al Regne Unit (sota el programa Revere). Antonio és enginyer ambiental amb opció en Biologia de la Universitat de els Andes a Colòmbia, especialista en Gestió Financera de la Universitat d’Illinois, i màster en Economia i Política Pública d’Energia i Medi Ambient de la University College London (UCL).