Salvador Rueda

Chairman of Fundación Ecología Urbana y Territorial. Advisor of urban ecology

President and Director of the Urban and Territorial Ecology Foundation; Founder and Director of the Barcelona Urban Ecology Agency (2000-2020). Urban ecologist, biologist, psychologist, graduate in energy engineering and graduate in environmental engineering. Creator of Ecosystemic Urbanism and the concept of “superilla”. He is the author of the books: Ecologia urbana; Urbanisme Ecosistèmic; Llibre verd del medi ambient urbà; Barcelona, ciutat mediterrània, compacta i complexa. Una visió de futur més sostenible; Certificat de l’Urbanisme Ecosistèmic; Regenerant el Pla Cerdà. De l’illa de Cerdà a la superilla de l’urbanisme ecosistèmic (2020); Carta per a la planificació ecosistèmica de les ciutats i les metròpolis (2021).