Salvador Rueda

President de la Fundació d'Ecologia Urbana i Territorial. Referent en Ecologia Urbana

President i Director de la Fundació Ecologia Urbana i Territorial; Fundador i Director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (2000-2020). Ecòleg urbà, biòleg, psicòleg, diplomat en enginyeria energètica i diplomat en enginyeria ambiental. Creador de l’Urbanisme Ecosistèmic i del concepte de “superilla”. És autor dels llibres: Ecologia urbana; Urbanisme Ecosistèmic; Llibre verd del medi ambient urbà; Barcelona, ciutat mediterrània, compacta i complexa. Una visió de futur més sostenible; Certificat de l’Urbanisme Ecosistèmic; Regenerant el Pla Cerdà. De l’illa de Cerdà a la superilla de l’urbanisme ecosistèmic (2020); Carta per a la planificació ecosistèmica de les ciutats i les metròpolis (2021).