Roman

Roman és una consultora de reputació corporativa que des de fa més de 30 anys dissenya i dimensiona projectes de comunicació i assumptes públics per als seus clients, empreses que entenen que la reputació és un dels seus actius intangibles amb més impacte en el seu negoci i en el seu compte de resultats.

Amb més de 170 consultores a les seves oficines de Barcelona, Madrid i Londres, Roman es consolida com una de les 5 agències més grans del país i la primera en aconseguir la certificació B-Corp, l’any 2019, per la seva tasca en termes de responsabilitat empresarial, transparència, compromís social i ambiental.

Des de 2022 Roman compta al grup amb La Casa de Carlota, el primer estudi de disseny i branding del món en integrar al seu equip la neurodiversitat i el primer reconegut per la ONU per ser un model d’innovació i impacte social.

A més de les divisions de serveis de comunicació i public affairs, Roman va llançar al 2022 Good, una unitat especialitzada en el diagnòstic, mesura i anàlisi de l’impacte social i mediambiental, per acompanyar als clients en la seva transició des del negoci cap a la sostenibilitat, l’impacte positiu i l’activació del propòsit corporatiu com a proposta de valor competitiu.

La capacitat de crear i dimensionar projectes de reputació, així com d’impulsar aliances de valor gràcies al coneixement i accés al ecosistema empresarial i institucional, porta a Roman al 2023 a cofundar Nactiva, el primer Market Builder de Capital Natural que té com a objectiu protegir i regenerar la regió del Mediterrani des de la generació d’activitat econòmica i impacte social.

Leave a Reply

Your email address will not be published.