Fernando Dolz

Consultor sènior a Co-enable Advisors

Fernando Dolz és consultor sènior a Co-enable Advisors, consultora d’estratègia i de negoci especialitzada en la definició i implantació d’estratègies integrant la sostenibilitat i el concepte de Valor Compartit. Rol que compagina amb el de COO d’AirBiometrics, startup dins del sector de la biotecnologia de la qual és soci-fundador.
Al llarg de la seva trajectòria professional he assessorat companyies en la definició de plans estratègics, implantació estratègica, reestructuració organitzativa, alineament de persones, comunicació i gestió del canvi. Sempre seguint un enfocament pràctic, orientat a resultats i involucrant les persones clau.
La seva experiència cobreix des de grans companyies a nivell nacional i internacional, fins a empreses petites i mitjanes en fase de creixement. Entre els sectors amb els quals he treballat destaquen: portuari, construcció, seguretat, enginyeria, químic i petroquímic, siderúrgic, tecnològic, etc.
Addicionalment, col·labora com a formador en definició i implantació estratègica en diferents institucions.
Quant a la formació acadèmica, És enginyer industrial després de cursar el doble grau internacional realitzant part de la formació a la Universitat Jaume I (UJI, Espanya), en grup d’alt rendiment acadèmic, i en l’Institut National des Sciences Appliquées de Lió (INSA de Lió, França) i el màster habilitant. Addicionalment he cursat un MOOC sobre Economia Circular a la Universitat de Salamanca.