Enrique Vicedo

Fundador de Co-enables Advisors

Enrique Vicedo és fundador de Co-enabe Advisors, consultora d’estratègia i de negoci especialitzada en la definició i implantació d’estratègies integrant la sostenibilitat i el concepte de Valor Compartit.
Enrique està llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pontifícia de Comillas (ICADE E-2) i compta amb una dilatada experiència internacional, els seus 23 anys de treball es reparteixen en més de 50 països, cobrint Europa, Llatinoamèrica, Orient Mitjà i Àfrica.
Prèviament a la constitució de Co-enabe, Enrique va desenvolupar diferents posicions directives en la signatura de consultoria internacional The Palladium Group, fundada pels creadors del Balanced Scorecard (Quadre de Comandament integral), R. Kaplan i D. Norton. On va co-liderar la pràctica de Ports a nivell global, va ser responsable de mercats a Orient Mitjà i de la implantació de la unitat de negoci de consultoria estratègica a l’Àfrica.
Durant la seva trajectòria ha assessorat organitzacions de diversos sectors i mides. Des de comptes com Telefónica, Amadeus, Alcatel o el Banc Central d’Aràbia Saudí, a petites i mitjanes empreses tant en fase de desenvolupament com en una fase intermèdia d’expansió internacional.
És ponent habitual en seminaris i actualment formador en EDEM a l’ ABC de l’ Estratègia i l’ EMBA.